מזוזות

הידעתם ?

* המילה מזוזות מרכיבה את צמד המילים "זז מוות", בדקו וראו.

* אינני מתכוון להפחיד אתכם. אך ממקורותינו אנו יודעים כי כוחה של המזוזה הוא רב ועצום.

* הן לבריאות ולשלווה, לרפואה והצלחה, לפרנסה ולזיווג ולכל הישועות.

* על כן ישנה חשיבות רבה מאד לדיוק בכל כללי הכתיבה וצורת האותיות.

* להיזהר ב"חסרות ויתרות" וכמו שנאמר על סופר הסת"ם: "בני הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת ונמצא מחריב את העולם כולו". 

* נשים שלא נפקדו בזרע של קיימא, הכניסו לביתם מזוזות מהודרות שנכתבו בקדושה וטהרה ולאחר שנה הרב זרקי הוזמן להיות המוהל בברית מילה לבנם