טלית

* הלוגו של היהודי זוהי הטלית.

* על הטלית להיות מצמר רחלים טהור. והיא צריכה להיות מצוייצת בציצית.

* כאשר אנו מתעטפים בטלית אנו חשים התרוממות רוח.

* הטלית מלווה את האדם היהודי מיומו הראשון ועד לאחר פטירתו.

* מוהל, סנדק ואבי הבן מתעטפים בברית מילה בטלית.

* חתן בר מצוה, מתעטף בטלית.

* גם חתן מתעטף בחופה בטלית

* האדם מתעטף בטלית בימי שמחה ובימי עצב. היא כמו "נוטלת" ממנו את העצב ועוטה עליו שמחה  ושמירה.

* כיום רבו המינים והסוגים ועלינו להקפיד מאד שלצד היופי וההדר הטלית תהיה כשירה.

* לכן, לפני שאנו מתעטפים בטלית עלינו לבדוק היטב שלא חסר לנו חוט מחוצי הציצית וכך נוהגים הלכה למעשה מידי יום ביומו.