תפילין

* כל בוקר היהודי פותח את יומו בתפילה לבורא עולם.

* את הקשר בין היהודי ותפילתו עושים התפילין.

* כיום בעידן האינטרנט אפשר להבין יותר בקלות את חשיבות הדיוק שבכתיבת התפילין.

* אחד מגדולי ישראל בדור הקודם נשאל ע"י מאן דהוא למה יש לדקדק על קוצו של יוד בתפילין.

* באותם ימים היו מכשירי רדיו גדולים ומגושמים. ענה לו אותו גדול. מה יש בתוך הרדיו שלך ? מלא חוטים, נכון ? ואם נתלוש כמה מהם לא נורא – לא כן ? ענה לו האיש: מה פתאום הרדיו לא יעבוד. ישמעו אוזנך מה שפיך מדבר ענה הרב, גם תפילין אם חסר "חוט אחד" אין קשר של תפילין עם ה'.

* אדם עלול למצוא את עצמו אחר מאה ועשרים בבחינת "קרקפתא דלא מנח תפילין" - ח"ו, ולכן חובה לדאוג להניח תפילין מהודרות. 

* גם בברית מילה נהוג שהסנדק או אפילו המוהל מניחים תפילין