ספרי תורה

 מצווה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ספר התורה זהו מושג. כל התורה כולה. מבראשית עד לעיני כל ישראל. יש המקפידים לכתוב בעזרת הסופר את האות הראשונה בספר התורה ואת האותיות האחרונות. ישנם דגמים רבים של ספרי תורה ונרתיקי ספרים ועל כולם להיות עשויים על טהרת הקודש. בטהרה ובכוונה מרובה. נאה לסופר הטבילה התמידית.